• slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 149
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
:::

Photo

Back

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7286_20181003面山教育活動_191126_0035.jpg

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7286_20181003面山教育活動_191126_0035.jpg
Next
:::

會員登錄

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

信口雌黃
雌黃,橙黃色礦物,古代用於塗改文字。本指有如口中含著雌黃,能隨時改正不合意的語句。後用「信口雌黃」比喻不顧事實真相,隨口亂說或妄加批評。
more...

隨機小語

貧者因書而富,富者因書而貴。

王安石(宋)