• slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 149
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
:::

Photo

Back

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7301_107.6.7五年級霧裡FUN 魔法活動_191126_0005.jpg

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7301_107.6.7五年級霧裡FUN 魔法活動_191126_0005.jpg
Next
:::

會員登錄

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

繼往開來
指承繼先人的成就,開拓未來的新局面。北宋張載西銘:「為往聖繼絕學,為萬世開太平。」→譯:為古聖先賢承繼中斷的學術,為萬代子孫開創永久的太平聖世。
more...

隨機小語

滴水能穿石不是靠力,而是因為它不捨晝夜。

佚名