• slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 149
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
:::

Photo

Back

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7338_107.6.7五年級霧裡FUN 魔法活動_191126_0042.jpg

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7338_107.6.7五年級霧裡FUN 魔法活動_191126_0042.jpg
Next
:::

會員登錄

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

馬齒徒長
馬齒隨著年歲而增多,比喻年齡。徒長用以謙稱自己只是年齡增多,但學問沒有長進,事業無成。
more...

隨機小語

不必告訴我你讀過什麼書,從你的言談我就可以察知。

愛默生(美國)