• slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 149
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
:::

Photo

Back

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7371_上午洗水塔下午學務與教務處前牆面掛佈告欄_191126_0002.jpg

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_11_26/7371_上午洗水塔下午學務與教務處前牆面掛佈告欄_191126_0002.jpg
Next
:::

會員登錄

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

趨之若鶩
趨附於他的人像成群的野鴨一樣,比喻眾人爭相追逐某項事物。多用於貶義。 (鶩,野鴨)
more...

隨機小語

滴水能穿石不是靠力,而是因為它不捨晝夜。

佚名