• slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 149
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
:::

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_06_24/6994_64856318_10218856139539770_1327435277202882560_n.jpg

http://www.mleps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2019_06_24/6994_64856318_10218856139539770_1327435277202882560_n.jpg
:::

會員登錄

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

伯仲之間
比喻彼此的能力不相上下。(古代兄弟排行:伯仲叔季。以伯仲比喻差距小。)與「一時瑜亮」、「不分軒輊」、「工力悉敵」、「並駕齊驅」意思相當。
more...

隨機小語

不必告訴我你讀過什麼書,從你的言談我就可以察知。

愛默生(美國)