• slider image 272
  • slider image 285
  • slider image 283
  • slider image 287
  • slider image 289
:::

課輔

檔案名稱
日期 大小 人氣
109-1低年級課輔(一節)進度表.xlsx
2021-01-04 09:09:58 23.2 KB 160
109-1高年級課輔(一節)進度表.xlsx
2021-01-04 09:09:58 23 KB 141
109學年度第1學期課輔(一節)出席紀錄表.xls
2021-01-04 09:09:58 79.5 KB 127
109-1中年級課輔(一節)進度表.xlsx
2021-01-04 09:09:58 22.7 KB 127
109學年度第2學期課輔(一節)出席紀錄表.xls
2021-03-01 13:32:32 95.5 KB 166
109-2中年級課輔(一節)進度表.xlsx
2021-03-01 13:32:32 20 KB 154
109-2低年級課輔(一節)進度表.xlsx
2021-03-01 13:32:32 20.5 KB 171
109-2高年級課輔(一節)進度表.xlsx
2021-03-01 13:32:32 20.2 KB 150
:::

會員登錄

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

劍及履及
履,鞋子,做腳步解。及,到達。比喻奮起速行,指辦事效率極高。

隨機小語

滴水能穿石不是靠力,而是因為它不捨晝夜。

佚名